پنجمین جلسه کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادران باردار در معاونت درمان دانشگاه

در راستای اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادران باردار و به منظور تدوین مداخلات اصلاحی در جهت کاهش مرگ و میر مادران، روز دوشنبه 15 مرداد ماه با حضور معاونین درمان و بهداشتی دانشگاه، جمعی از مدیران ستادی، متخصصین و روسای بیمارستان های مرتبط با پرونده های مطروحه در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

1397/05/16 - 18928


پنجمین جلسه کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادران باردار در معاونت درمان دانشگاه  در راستای اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادران باردار و به منظور تدوین مداخلات اصلاحی در جهت کاهش مرگ و میر مادران، روز دوشنبه 15 مرداد ماه با حضور معاونین درمان و بهداشتی دانشگاه، جمعی از مدیران ستادی، متخصصین و روسای بیمارستان های مرتبط با پرونده های مطروحه در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دکتر میری علی آباد معاون درمان دانشگاه عنوان کرد: این کمیته به منظور پیشگیری و کاهش مرگ مادران باردار، افزایش سطح سلامت آن‌ها و همچنین در راستای داشتن جامعه ای سالم برگزار میشود.
میری علی آباد ادامه داد: کاهش مرگ مادر باردار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهداشتی درمانی است و ارتباط مستقیمی با میزان توسعه خدمات بهداشتی درمانی در یک جامعه دارد.
معاون درمان دانشگاه با اشاره به اهمیت و حساسیت مراقبت از مادران باردار اذعان کرد: جدیت، پیگیری و ارجاع به موقع مادران باردار امری مهم و مؤثر در جهت حفظ سلامت مادران و رسیدن به این هدف خواهد بود.
دکتر میری علی اباد معاون درمان دانشگاه با اشاره به نزدیک بودن زمان توزیع نیروهای متخصص عنوان کرد:اولویت اصلی دانشگاه در توزیع نیروهای متخصص شهرستانهای سراوان و خاش میباشد.
وی ادامه داد در حال حاضر در شهر سراوان و روستاهای حومه با جمعیتی بالغ بر 450هزار نفر؛  روزانه 30زایمان در بیمارستان رازی سراوان انجام میگیرد.
در ادامه دکتر طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:جهت ارتقا کیفیت اموزش پرسنل شاغل در زایشگاه های بیمارستانی باید سمینارهای اموزشی در دستور کار قرار گیرد و این سمینارها در بیمارستان ها برگزار شود.
در پایان دو مورد پرونده مرگ مادر قرائت شد و مداخلات اصلاحی به تصویب رسید.