دعوت از تمام اقشار امت حزب الله بویژه خدمتگزاران مردم در حوزه سلامت

دعوت از تمام اقشار امت حزب الله بویژه خدمتگزاران مردم در حوزه سلامت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن

1396/11/18 - 17413