روابط عمومی/داوطلبان وسفیران سلامت چابهار جشنواره غذاهای بومی ومحلی یا شعار ترویج تغذیه سالم را برگزار کردند.

به همت داوطلبان وسفیران سلامت چابهاری جشنواره غذاهای بومی ومحلی با هدف ترویج تغذیه سالم در بین شهروندان در ایام دهه فجر در شهرستان چابهار برگزار گردید.

1396/11/18 - 17409


به همت 50 نفر از داوطلبان وسفیران سلامت چابهاری جشنواره غذاهای بومی ومحلی با هدف ترویج تغذیه سالم در بین شهروندان در ایام دهه فجر در شهرستان چابهاربرگزار گردید.

               روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان