اطلاعیه در خصوص همایش ملی روانشناسی و آسیب های روانی –اجتماعی

اطلاعیه در خصوص همایش ملی روانشناسی و آسیب های روانی –اجتماعی

1396/11/09 - 17337


ضمن قدردانی از استقبال بی نظیر همکاران و محققین گرانقدر و ارسال مقالات ارزشمند به دبیرخانه کنگره به اطلاع می رساند همکارانی که مقالات خود را صرفا از طریق ایمیل ارسال نموده اند خواهشمند است خلاصه مقاله خود را در سایت کنگره به نشانی http://psycho96.zaums.ac.ir/fa/index.php ثبت نمایند تا مشکلی در انجام داوری و صدور گواهی بازآموزی رخ ندهد