گزارش تصویری از راهپیمایی وحدت آفرین اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان همراه مردم زاهدان علیه ناآرامی های اخیر کشور

.

1396/10/18 - 17204


"chva