قابل توجه تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی

.

1396/10/11 - 17171قابل توجه تمامی کارکنان

به اطلاع تمامی کارکنان می رساند، آزمون های الکترونیکی  ویژه کارکنان دیپلم به بالا ( رسمی، پیمانی، قراردادی ) براساس لیست آزمون های ذیل از تاریخ 96/10/16 لغایت 96/10/27 از ساعت 10 صبح لغایت 22 برگزار می گردد لذا  تمامی کارکنان برای شرکت در آزمون های الکترونیکی  به آدرس ذیل مراجعه نمایید  


لیست  آزمون های الکترونیکی

 


برای دریافت و مطالعه فایل منابع آزمون های الکترونیکی اینجا کلیک کنید