کمپین اطلاع رسانی هپاتیت

کمپین اطلاع رسانی هپاتیت

1396/05/05 - 16081


 

کمپین اطلاع رسانی هپاتیت (Nohep) در بیمارستان های آموزشی (بوعلی، خاتم و امام علی) زاهدان، در تاریخ پنجم مرداد برگزار می گردد.