برقراری دسترسی موقت به مجموعه مجلات Ovid

برقراری دسترسی موقت به مجموعه مجلات Ovid

1396/04/15 - 15923


به اطلاع کاربران محترم می رساند دسترسی به مجموعه مجلات Ovid به صورت موقت باز شده است و کاربران می توانند فعلا از آن استفاده نمایند. دسترسی دائمی به مجموعه ی مذکور مستلزم عقد قرارداد جدید با شرکت مربوط است که فعلا در مسیر مذاکره میباشد.