اخبار > روابط عمومی /تغییر زمان آزمون پذیرش فراگیر بهورز از 23 تیر ماه به 20مردادماه 96
 

آزمون پذیرش فراگیر بهورز از تاریخ 23 تیرماه به 20 مردادماه 96 موکول گردید ومتقاضیان می توانند تا تاریخ 12 مردادماه برای ثبت نام به مراکز آموزش بهورزی شهرستانها مراجعه کنند. ضمنا اطلاعات مربوط به زمان توزیع کارت ورود به جلسه وسایر تغییرات از طریق همین سایت متعاقبا اعلام خواهد شد.

                 فراخوان شناسایي  فراگیر بهورزی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد به منظور شناسائي نيروي انساني جهت پذيرش فراگیر بهورزي براساس نامه شماره 1952/209/د مورخ 14/4/93 و مجوز 7350-10/12/94    و    85/209-1/2/1395 معاون توسعه و مدیریت ومنابع وزارت بهداشت ودرمان  به تعداد 62 نفر از افراد بومي واجدالشرايط از طريق امتحان عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش به شرح ذيل شناسايي و به عنوان دانش آموز بهورزي پذيرش نمايد.

 

 

 

شهرستان

مرکز خدمات جامع سلامت

خانه بهداشت

زن

مرد

مورد نیاز

شرایط احراز

زاهدان

چاه زرد

جلالان

1

1

2

دیپلم (دارابودن دیپلم کامل متوسطه کلیه رشته ها)

فوق دیپلم (کاردان مبارزه بابیماریها-بهداشت خانواده بهداشت حرفه ای بهداشت محیط-مامایی)

 

حاجی آباد چشمه

حسین آبادرادوچاه

0

1

1

 

حاجی آباد چشمه

خیرآباد پلکی

1

0

1

 

سرجنگل

غریب آبادحاجی نظر

1

1

2

 

قطارخنجک

خواجه مسک

1

0

1

 

همت آباد

غریب آباد

1

0

1

 

قطارخنجک

نوک آبادسرآباد

1

0

1

 

گراغه

جوژ

0

1

1

 

روشن آباد

قله بید

1

0

1

میرجاوه

ریگ ملک

ملاآخرداد

1

0

1

 

ریگ ملک

مجیدآباد

1

1

2

کنارک

تنبلان

تنبلان

1

0

1

 

حمیدکان

جهلیان

1

0

1

 

کهیرهوتان

احمدآباد

0

1

1

 

زرآباد

جهلو

1

0

1

 

تنبلان

تنک دوکی

1

0

1

 

پارک بشیر

سورکمب

1

0

1

 

بانسنت

چشی

1

0

1

 

کهیر

بیر رسول بخش

1

0

1

مهرستان

بهرآباد زابلی

سرنجدان

1

0

1

 

کهن شهر

کهن مگار

1

0

1

 

دیهی

زرد

1

0

1

 

بهرآباد

کاشکایی

0

1

1

 

 

بهرآباد

هیزآباد

0

1

1

 

قادرآباد

قادرآباد

0

1

1

 

بهرآبادزابلی

کهنانی

1

0

1

سیب وسوران

سرسوره

سرسوره

0

1

1

 

ناصرآباد

نورآباد

1

0

1

 

کنت

کلان

1

0

1

 

ناصرآباد

ریگ جئی

1

0

1

 

سیب

اسلام آباد

0

1

1

سراوان

اسفندک

اسفندک

1

0

1

 

اسفندک

راهیناک

1

0

1

 

محمدی

محمدی علیا

0

1

1

 

سیرکان

رودکان

0

1

1

 

مورتی

آسکان

0

1

1

 

اسفندک

کناربست

1

0

1

 

میدان

سر جنگان

1

0

1

 

محمدی

ناگان

0

1

1

چابهار

باهوکلات

سیرجاء

0

1

1

 

بریس

بریس

1

0

1

 

پیرسهراب

ترکانی

1

0

1

 

سنگان

ریمدان بالا

1

0

1

 

سنگان

سنگان

0

1

1

 

سنگان

شیخان گرک

1

0

1

 

نگور

کرمبل بخشی

1

0

1

 

درگس

درگس

1

0

1

 

نوبندیان

نوبندیان

1

0

1

 

دمپک

کیک سوچ

1

0

1

 

اورکی

اورکی بازاربزرگ

1

0

1

 

کمبل سلیمان

کمبل بالا

1

0

1

 

بلوچی درویش

ساندک زهی

1

0

1

 

دمپک

بل دادرحمان

1

0

1

خاش

ده رئیس

بگ (پالیزبان)

1

0

1

 

اسلام آبادگرنچین

چانلی روتک

1

0

1

 

اسلام آبادگرنچین

اله آبادروتک

0

1

1

 

شیرآباد

بهادرآباد

1

0

1

 

نوک آباد

اسکل آباد

1

0

1

 

کاروندر

تیغاب

1

0

1

 

جمع

 

 

44

18

62

                 

 

1)  شرایط عمومی :

1- 1 ) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

2- 1) داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

3- 1)التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4- 1 ) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره : معافیت پزشکی پذیرفته نخواهد شد

5- 1 ) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان

6-  1 ) عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

7- 1 ) داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستایهای تحت پوشش

8- 1 ) نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

9- 1 )داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا باز خرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند .

تبصره : نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند .

10-1 ) نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

2) شرایط اختصاصی :

1-2 )دارا بودن مدرک ،کاردانی بهداشت خانواده ، مامایی ، مبارزه با بیماري ها ، بهداشت محیط و بهداشت حرفه اي برای متقاضیان فوق دیپلم

دارا بودن  مدرک  دیپلم در  رشته ریاضی ,  ,تجربی,  علوم انسانی , وکاردانش  

 

تبصره : برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ,افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در الویت هستند .برای یک پست تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل 2 نفر می باشد .در صورتی که تعداد واجدین کمتر از 2 نفر باشد متقاضیان با مدرک دیپلم که در آزمون شرکت کرده اند به ترتیب نمره فضلی وبا رعایت الویت های قانونی انتخاب خواهند شد

2- 2)شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارایه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد .

3-2)پذیرش بهورز صرفا باید به صورت بومی صورت گیرد . پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد . داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند .

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .

ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .

تبصره 1: تایید مقاطع تحصیلی ابتدایی(کلاس اول , دوم,سوم,چهارم وپنچم) وراهنمایی(اول ,دوم وسوم) ومتوسطه یا دبیرستان (اول ؛,دوم وسوم با اخذ دیپلم ) طبق فرم مربوطه که از طریق مراکز آموزش بهورزی در اختیار متقاضی قرار میگیرد توسط مدرسه محل تحصیل در روستا وآموزش وپرورش مورد تایید قرار گیرد

تبصره 2 : داوطلبان زن که شرایط بند «الف» و «ب» را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند «الف» و «ب» ماده 7 ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است . بدیهی است افراد بومی بند «الف» و «ب» نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود .

تبصره 3 : احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای «الف» و «ب» و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا) با تایید (مرکز بهداشت شهرستان مربوطه و خانه بهداشت (منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی) با تایید مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان صورت می پذیرد .

تبصره 4 : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است . لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دایم در روستای مورد نظر داشته باشند .

تبصره 5 : در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هر مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :

الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 15 کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود .

تبصره 6 : گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .

تبصره 7 : در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیین نامه از بین داوطلبان هر ایل و با تایید بزرگان و ریش سفیدان ایل با تایید اداره کل عشایری استان مربوطه انجام می گیرد .

4-2-حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم 16 و حداکثر 26 سال (25 سال و 11 ماه و 29 روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم 18 و حداکثر 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) می باشد . تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد .

تبصره 1 : موارد ذیل به شرط ارایه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد . در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از 30 (29 سال و 11 ماه و 29 روز) تجاوز نماید .

الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ب) مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت

تبصره 7 : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد .

3)نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :

3.1)  ثبت نام از متقاضیان  فراخوان شناسايي   بهورز از طریق مرکز آموزش بهورزی شهرستان متقاضی و از طریق سامانه آزمون دانشگاه علوم پزشکی به نشانی Azmoon.zaums.ac.irصورت خواهد گرفت.

3.2)  اطلاع رسانی از طریق روزنامه زاهدان  ومراکز بهداشت شهرستان ومراکز آموزش بهورزی  می باشد.

3.3)  مدارک مورد نیاز :

الف) تکمیل برگ در خواست فراخوان شناسايي   بهورز

ب )رسید بانکی پرداخت در مقطع دیپلم 157000و دارندگان مقاطع دانشگاهی 295000  ریال به شماره  حساب سیبا 2178522625007 در آمد های اختصاصی دانشگاه بعنوان حق شرکت در آزمون عمومی وتخصصی داوطلبان فراخوان شناسايي فراگیر  بهورزی

 

ت) دوقطعه عکس 3*4جدید تمام رخ ،پشت نویسی (یک قطعه عکس روی برگ درخواست آموزش  الصاق شود

ث)آخرین مدرک تحصیلی

ج)صفحه اول  شناسنامه و کارت ملی( پشت ورو )

ح)تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  غیر پزشکی (ویژه برادران)

خ)مدارک دال بربومی بودن

د)مدارک دال برایثارگری

ه) گواهی پایان طرح جهت داوطلبان فوق دیپلم در صورت لزوم

4) نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام

4.1)            متقاضیان واجد شرایط ،اصل مدارک فوق از زمان اعلام فراخوان  تا  حداکثر   تاریخ15/4/96راجهت تطبیق به مرکز آموزش بهورزی شهرستان متقاضي  تحویل  و ثبت نام نمایند

4.2)            ثبت نام در سایت آزمون  ازتاریخ 25/3/96لغایت 18/4/96 (در صورت تایید بومی بودن ویا کامل بودن فرم تاییدیه ها) با اسکن مدارک مورد نیاز انجام می گیرد

4.3)            متقاضیان پس از ثبت نام رسید ثبت نام دریافت می نمایند

4.4)            متقاضیانی که ثبت نام نهایی و تاییدشدند درتاریخ 20/4/96لغایت 21/4/96نسبت به دریافت کارت ورودبه جلسه ازطریق سایت اقدام نمایند

4.5)            آزمون از داوطلبان فراگیر بهورز در تاریخ 23/4/96 خواهد بود

4.6)            به مدارک ناقص وثبت نام پس از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود

تبصره1 : متقاضیان مربوطه به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارایه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش تحت نظر کمیته ازمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی و اعلام نتیجه نماید .

تبصره 2 : سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال وبصورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد (اعم از سهمیه ایثار گری و غیر سهمیه ایثارگری و ...) قابل خرید و انتقال نمی باشد .

تبصره2: چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بلااثر می گردد .

5)به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون های کتبی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد .

1-5- سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی  فوق دیپلم :

الف) آزمون کتبی :  سوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس معارف اسلامی ,زبان وادبیات فارسی واطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی هر درس 15 سوال وجمعاٌ60 سوال خواهد بود که بصورت چهار گزینه ای طراحی می شود

تبصره 1 : متقاضیان اقلیت های مذهبی به 15 سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص خواهد شد

ب) آزمون تخصصی  بصورت آزمون کتبی : سوالات آزمون اختصاصی از واحد های درسی اختصاصی شامل نظام ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی (30سوال) آمار حیاتی واپیدمیولوژی(15 سوال ) آموزش بهداشت (15 سوال ) جمعاٌ 60 سوال تهیه میگردد که بصورت چهار گزینه ای طراحی شده است

2-5- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم :

الف ) سوالات آزمون کتبی  عمومی : از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی) و اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون هر درس 15 سوال و مجموعا 60 سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای طراحی می شود .

ب) شرکت کنندگان در آزمون به ترتیب الویت های مقرر قانونی وبر حسب نمرات فضلی (کسب نمره بالاتر ) انتخاب خواهند شد

3-5-  مصاحبه :. تاریخ مصاحبه از طریق سایت دانشگاه و مراکز آموزش بهورزی اعلام خواهد شد

6)  توضیحات :

1-6 - فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز بر حسب کسب نمرات بالاتر جهت انجام مصاحبه، پس از تایید کمیته آزمون، در سایت دانشگاه  واز طریق مراکز آموزش بهورزی اطلاع رسانی خواهد شد .

2-6- : انتخاب پذیرفته شدگان به میزان 2 برابر جهت معرفی به هسته گزینش به ترتیب نمره کل ماخوذه (جمع امتیاز آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) و به صورت فضلی خواهد بود  .

3-6-   پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک به  آموزش بهورزی شهرستان مراجعه نمایند

تبصره1 : در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت بعمل خواهد آمد مشروط بر اینکه فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی شده باشد

تبصره 2 : در صورت انصراف پذیرفته شدگان دوره های فراگیر با کار آموز بهورزی تا یک ماه پس از شروع دوره آموزشی جایگزین کردن افراد ذخیره بلامانع خواهد بود و پذیرش افراد ذخیره بعد از این مدت مقدور نمی باشد .

تبصره 3 : پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند .

7) تذکرات:

1-7-)ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا ، مفقودين و جانبازان درصورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

2-7-)از كل مجوزتخصيص يافته به دانشگاه 30% آن برابر قوانين و مقررات براي شناسائي ايثارگران اختصاص مي يابد، 25% آن به جانبازان  و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد و پنج درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها  و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد و آزادگان زير يك سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص مي يابد در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي (شرايط احراز مندرج در آگهي استخدام )الزامي است.

3-7-)انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5% به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

4-7-)شناسايي ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد الشرايط صورت خواهد گرفت.

5-7-)جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناسائي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

6-7- )هر گونه اطلاع رساني در خصوص امتحان فراخوان شناسایی بهورز از طريق سايت دانشگاه علوم پزشکی ومراکز آموزش بهورزی شهرستانها  به صورت همزمان خواهد بود و متقاضیان  اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد..

تبصره : صرفا در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضيان اطلاع رساني از طريق مفاد بند 2/3 اقدام خواهد شد.

7-7 ) با توجه به اين كه ملاك ثبت نام از متقاضيان فراخوان شناسایی بهورز تكميل برگ در خواست شغل مي باشد، لازم است در تكميل برگه مورد نظر نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل پذيرش نخواهد بود.

 

 

 


تاریخ درج خبر : شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ ١٠:١٥
گروه اخبار : Notifications
شماره خبر : ١٥٧٤٣
بازدید از این خبر : 5332
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

آخرین عناوین خبری
جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش خاواران
روابط عمومی/گزارش تصویری از سفر دو روزه دکتر ثمین صدیقی نماینده WHOوبازدید از مراکز بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
روابط عمومی/نماینده WHOدر دانشگاه زاهدان عنوان کرد: برنامه داوطلبان سلامت وکیفیت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دو حرکت ماندگار با قابلیت تعمیم به سایر کشورها
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته 96
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران در سفر به زاهدان بر ضرورت گسترش توریسم سلامت تاکید کرد
پیام ریاست دانشگاه بمناسبت شروع سال تحصیلی جدید
روابط عمومی/معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در کارگروه هاری عنوان کرد: ساماندهی وجمع آوری زباله ها و پسماندها در حاشیه شهرها وروستاهای استان از عوامل موثر کاهش بیماری هاری وکنترل سگهای ولگرد
زمان و مکان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 96
برگزاری جشن چهل و دومین سالگرد تاسیس اورژانس کشور در زاهدان
معارفه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برگزاری مراسم معارفه دستیاران جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
روابط عمومی/ همگام با برنامه های تحول سلامت، ارتقای کیفیت پوشش خدمات و کاهش 60 درصدی بیماران تزریقی مراکز کاهش آسیب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
انتصاب سرکار خانم دکتر فرزانه فرجیان به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه
انتصاب جناب آقای دکتر محسن کیانپور به عنوان سرپرست بیمارستان روانپزشکی بهاران
روابط عمومی/آیین گرامیداشت روز بهورز در خاش...بهورزان تضمین کننده امنیت سلامت برای دسترسی جامعه روستایی به خدمات پایه سلامت
روابط عمومی/معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در بازدید از مناطق جالق وناهوک سراوان عنوان کرد: رشد و توسعه برنامه های طرح تحول سلامت در دور افتاده ترین مناطق سیستان وبلوچستان
کسب رتبه چهارم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه علوم پزشکی کشور از نظر تعداد مقالات پذیرفته شده در کنگره
درخششی دیگر از پژوهشگران جوان کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
روابط عمومی/به مناسیت چهل ودومین سالگرد تاسیس اورژانس 115 برگزار شد: تقدیر از خدمات پرسنل اورژانس115،بهورزان ونیروهای مالاریا در سراوان
تمدیدآگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار