اخبار > کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمی
کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمی

بسمه تعالی

کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت

 

مدرسان :  دکتر فضل الله احمدی   و دکتر عيسي محمدي   اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

توسعه علوم سلامت و ارتقای سلامتی جامعه، مرهون شناخت چالش ها و برنامه ریزی مناسب براساس رویکردهای علمی است. لازمه شناخت و برنامه ریزی برای کنترل و یا حل  این چالش ها برآورد مناسب مشکلات سلامت در سطح جامعه با استفاده از معیارها و ابزارهای دقیق و مورد اعتماد علمی است. از سوی دیگر شناخت و برآورد مفاهیم و متغیرهای سلامت  تابع  ادراک و تجربه افراد و جامعه از آنها و یا استانداردهای علمی و حرفه ای است. لذا لازمه مواجهه علمی و برنامه ریزی مناسب برای کنترل این مشکلات یا متغیرها، برآورد دقیق و درست بروز و شیوع آنها در جامعه بوده و لازمه این برآورد دقیق، داشتن معیارها و ابزارهای دقیق و مورد اعتماد علمی است. براین اساس یکی از مهمترین بعد اعتبار مطالعات کمی، استحکام و اعتبار ابزار سنجش متغیرهای اصلی تحقیق است.  این کارگاه به منظور آشنایی و کسب مهارتهای اولیه در طراحی و روان سنجی ابزار معتبر و مطمئن علمی برای سنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت طراحی و اجرا می گردد. .

  هدف کلي :

شرکت کنندگان محترم قادر باشند  ضمن فراگیری مبانی، اصول و فرآیند طراحی یک ابزار یا پرسشنامه سنجش متغیرهای سلامت بعنوان یک دانش کاربردی ، مهارتهای اولیه در مورد آن را کسب نمایند

 اهداف جزئي:

 از مشارکت کنندگان  محترم انتظار مي رود در پايان کارگاه قادر باشند :

1. معنا و مفهوم سنجش و ارزشیابی را توضیح دهند.

2. انواع رویکردها و روش های علمی برای طراحی یک ابزار سنجش تحقیقاتی را بیان نمایند.

3. چگونگی تولید و طراحی آیتم ها یا گویه های مناسب و ویژگی های آنرا توضیح داده و بکار بگیرند.

4.مفهوم اعتبار بخشی یا روان سنجی ابزار توضیح دهند.

5. انواع روش های تعیین اعتبار و پایایی ابزارهای سنجش متغیرها را شرح داده و بکار بگیرند.

 

 

جدول برنامه کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت (دو روزه)

زمان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

چهار شنبه

04/12/95

* مقدمه، اهمیت و و رویکردهای طراحی ابزار

ساعت 8 الی 45/9

دکتر احمدی

 

* فرایند تولید و طراحی آیتم یا  گویه ها

ساعت 15/10 الی 12

دکتر محمدی

 

کار  گروهی

 

ساعت 30/13 الی 15

دکتر احمدی و دکتر محمدی

ارایه کار گروهی  و بحث و گفتگو

ساعت 15  الی 30/16

دکتر احمدی و دکتر محمدی

پنجشنبه

05/12/95

* مفاهیم روایی صوری و محتوی و نحوه تعیین آنها   ساعت 8 تا 9

دکتر احمدی

* مفاهیم روایی سازه  و نحوه و روش های تعیین آن  9 تا 15/10

دکتر محمدی

 

 

کار عملی  و ارایه کار گروهی

ساعت 30/10 تا 12

دکتر احمدی و دکتر محمدی

* مفهوم پایایی و روش ها و معیارهای تعیین آن

ساعت 30/13 الی 30/14

دکتر احمدی

 

* مفهوم و فرآیند امتیاز بندی ابزار

30/14 الی 15

دکتر محمدی

 

کار گروهی  و ارایه

15 الی 16

جمع بندی، پاسخ به پرسش ها و ارزیابی نهایی 16 الی 30/16

دکتر احمدی و دکتر محمدی

 

 تلفن تماس: 33295789  سرکار خانم مودی

 

 

 

 

 

 

References:

 

** Sperber AD. Translation and validation of study instruments for cross-cultural research. Gastroenterology. 2004; 126:S124-S128.

** Rode N. Translation of Measurment Instruments and their Reliability: An Example of Job-Related Affective Well-Being Scale. Metodoloski zvezki. 2005, 2(1): 15-26.

** Ruth C. Engs. Construct validity and re-assessment of the reliability of the HEALTH CONCERN QUESTIONNAIRE. in: Advances in Health Education/Current Research Volume 4, Edited by Robert H.L. Feldman and James H. Humphrey, AMS, Press, Inc., New York, 1996, p. 303-313.

** Weiler RM, Sliepcevich EM, Sarvela PD. Development of the adolescent health concerns inventory. Health Educ Q. 1993; 20(4): 569-583.

** Translation 1.Carriço G, Meves R, Avanzi O. Cross-cultural Adaptation and Validity of an Adapted Brazilian-Portuguese Version of Scoliosis Research Society-30 Questionnaire. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Oct 29.

** - Moser AM, Traebert J. Transcultural adaptation of the HIV / AIDS-Target Quality of Life for HIV / AIDS for the Evaluation of Patients quality of life. Cien Saude Colet. 2011; 16 Suppl 1:1357-62 .

** Polit DF, Beck CT, Owen SV.Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health. 2007 Aug; 30(4):459-67.

** Holli A.DeVon, Michelle E.Block, Patricia Moyle-Wright, Diane M.Ernest, Susan J. Hayden, Deborah J.Lazzara, Suzanne M.Savoy, Elizabeth Kostas-Polston. A Psychometric Toolbox for Testing Validity and Reliability. Journal of Nursing Scholarship, 2007; 39:2, 155-164.

Bannigan K, Watson R. Reliability and validity in a nutshell. J Clin Nurs. 2009 Dec; 18(23):3237-43.

.** Graneheim UH, Lundman B. Qualitative Content Analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 2004;24:105-12.

.** Krippendorff K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd ed. Thousand Oaks: CA: Sage; 2004.

** Kondracki NL, Wellman NS. Content analysis: review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behaviour. 2002;34:224-30.

**- Mislevy R. (2004). Can there be Validity without reliability? Journal of Educational and Behavioral Statistics, 29, 241-244

**- Owen SV, Polit DF, Beck CT(2007), IS the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research Nursing Health.30(4):459-67.

**- George K, Batterham A, Sullivan I. (2003)Validity in clinical research: a review of basic concepts and definitions The journal of Therapy in Sport .4(3):115-121

**- Cook D.A, Beckman TH.(2006) Current Concepts in Validity and Reliability for Psychometric Instruments: Theory and Application. The American Journal of Medicine.119(2): 166.e7-166.e16

**- Kane, M. (2001). Current concerns in validity theory. Journal of educational Measurement, 38, 319-342

**- Thompson CH . Panacek E.(2007) Measurement issues, Air Medical Journal.26(3):126-129

**- Mumford M, Costanza D, Johnson J.F( 1996) Item generation procedures and background data path

scales: Implications for construct and criterion related validity, personal psychology, 49, pp. 361–398

**- Mishram P,(2000), An Empirical Assessment of Measurement Error in Health-Care Survey Research, Journal

of Business Research,48(3):193-205

**- Capron C, , Therond P , Duyme M.(2007) Psychometric Properties of the French Version of the Self-Report

and Teacher Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) European Journal of Psychological Assessment

,23(2):79-88

**- Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner Ch, Seedat S,(2008) Psychometric properties of the Multidimensional

 Scale of Perceived Social Support in youth Comprehensive Psychiatry ,49 ( 2) :195-201

**- Abrams M, CarletonN, Asmundson G.(2007) An Exploration of the Psychometric Properties of the PASS-20

With a Nonclinical Sample,The Journal of Pain,8(11) : 879-886

**- Molassiotis A,(2007) Validation and Psychometric Assessment of a Short Clinical Scale to Measure Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: The MASCC Antiemesis Tool, The journal of pain and symptom management,34(2):148-159.

**- Martin G, Copeland J, Gilmour G, Gates P, Swift W,(2007) Psychometric properties of measurement tools for quantifying knee joint position and movement: A systematic review,journal of the knee,31(12):2238-2248

**- Morello R, Jean A, Alix M, Sellin-Peres D , Fermanian J.(2007) An scale to measure pain in non-verbally communicating older patients: The EPCA-2 Study of its psychometric properties,The journal of Pain,133(1-3) : 87-98

**- Ehlers A, Taylor J, Ehring T ,Hofmann S, Deane F, Roth W, Podd J.V,(2007). The Driving Cognitions Questionnaire: Development and preliminary psychometric properties Journal of Anxiety Disorders,21(4) : 493-509

**- Eker D, Arkar H, Yaldiz H, (2000) Generality of support sources and psychometric properties of a scale of perceived social support in Turkey, SocIal Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 35 : 228–233.

 

**- Banville.D,Desrosiers.P,Genet.V.Y,(2000)Translating questionnaires and interventiontories :using a cross-cultural translation  technique. Journal of teaching in physical education 19:374-387

 

 (2002). The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL:          

http://trochim.human.cornell.edu/kb/index.htm (version current as of 04-02-02).

 

 


تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٤ اسفند ١٣٩٥ ٠٧:٣٤
گروه اخبار : Events
شماره خبر : ١٤٧٠٧
بازدید از این خبر : 1921
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

آخرین عناوین خبری
جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش خاواران
روابط عمومی/گزارش تصویری از سفر دو روزه دکتر ثمین صدیقی نماینده WHOوبازدید از مراکز بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
روابط عمومی/نماینده WHOدر دانشگاه زاهدان عنوان کرد: برنامه داوطلبان سلامت وکیفیت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دو حرکت ماندگار با قابلیت تعمیم به سایر کشورها
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته 96
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران در سفر به زاهدان بر ضرورت گسترش توریسم سلامت تاکید کرد
پیام ریاست دانشگاه بمناسبت شروع سال تحصیلی جدید
روابط عمومی/معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در کارگروه هاری عنوان کرد: ساماندهی وجمع آوری زباله ها و پسماندها در حاشیه شهرها وروستاهای استان از عوامل موثر کاهش بیماری هاری وکنترل سگهای ولگرد
زمان و مکان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 96
برگزاری جشن چهل و دومین سالگرد تاسیس اورژانس کشور در زاهدان
معارفه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برگزاری مراسم معارفه دستیاران جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
روابط عمومی/ همگام با برنامه های تحول سلامت، ارتقای کیفیت پوشش خدمات و کاهش 60 درصدی بیماران تزریقی مراکز کاهش آسیب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
انتصاب سرکار خانم دکتر فرزانه فرجیان به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه
انتصاب جناب آقای دکتر محسن کیانپور به عنوان سرپرست بیمارستان روانپزشکی بهاران
روابط عمومی/آیین گرامیداشت روز بهورز در خاش...بهورزان تضمین کننده امنیت سلامت برای دسترسی جامعه روستایی به خدمات پایه سلامت
روابط عمومی/معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در بازدید از مناطق جالق وناهوک سراوان عنوان کرد: رشد و توسعه برنامه های طرح تحول سلامت در دور افتاده ترین مناطق سیستان وبلوچستان
کسب رتبه چهارم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه علوم پزشکی کشور از نظر تعداد مقالات پذیرفته شده در کنگره
درخششی دیگر از پژوهشگران جوان کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
روابط عمومی/به مناسیت چهل ودومین سالگرد تاسیس اورژانس 115 برگزار شد: تقدیر از خدمات پرسنل اورژانس115،بهورزان ونیروهای مالاریا در سراوان
تمدیدآگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار