دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
جواد علی احمد کارشناس روابط عمومی 33295821 1204 روابط عمومی
دکتر علی افشاری مقدم مشاور رییس دانشگاه 1205
مهدیه کیخوایی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
کیدخت کیکاووسی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
مصطفی میر صادق کارشناس روابط عمومی 1214
حسین جهانتیغ کارشناس روابط عمومی 1214
براتعلی میرانی مسول دفتر رییس دانشگاه 33435762-3 1210
دکتر محمد هادی عباسی مدیر فتر ریاست و روابط عمومی 33435762-3 1210
مرتضی سرگزی کارشناس دفتر ریاست 1197
مجتبی زوری کارشناس روابط عمومی 1214
نرگس آقایی هماهنگی وقت حضوری با ریاست دانشگاه 1193
دکتر محمود رضا میری رییس دانشگاه 33435762-3 1210 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حسام کاظم نژاد کارشناس دفتر ریاست 1197
مهدی رجبی 1210
علیر ضا میرشکار 1201
محمد رضا مراد زاده 1201
محمد نظری بازرس 1206 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
شهین سرگزی کارشناس دفتر هیات امناء 1215
تلفنخانه هادی خاکسفیدی مخابرات ( ارتباطات ) 33295715-22 0
محمود رضا میری رییس دانشگاه 054-33295762-3 1210
سهیلا سرگزی کارشناس امور ایثارگران 1198
شهین سرگزی دبیرخانه هیئت امناء 33295764 1215
زهرا پاکدامن . تخلفات اداری ?????? ????? 1178
دکترحسین شهریاری مدیر 33295771-2 1181
محمد چابک معاون 1132
علی حسن پور مسئول دفتر 33295771-2 1181
ناصرسرگلزایی . کارشناسان 1176
نصرت استادمحمودی دبیرخانه 1168
طیبه سالاری . بایگانی و ماشین نویسی 1083
سعید رفیعی واحدفیزیکی وتایمکس 1350
نگهبانی درب اصلی پردیس . 1285
نگهبانی درب جنوبی . 1133
نگهبانی خوابگاه دختران . 1500
عباسعلی سرگزی مشاور رییس دانشگاه و مدیر بازرسی 33295783 1253 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
اشرف سنچولی بازرسی 1206 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
محمدمهدی میر اولیائی بازرس 1207 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
زینب رضائیان مدیر گزینش 33295780 - 33295781 1259
محمد شیخی مسئول دفتر گزینش 33295780 - 33295781 1259
محمدمنوچهریان جاوید کیخا گزینش 1332
صدیقه مغفوری رقیه اسماعیلی گزینش 1264
علی حیدری – . گزینش 1261
غلامحسین طارغی حمید رضا هاشمی- علی میر . گزینش 1265
رقيه اويسي- مليحه مفرد زهرا آذری . گزینش 1263
ام البنين علي صوفي گزینش 1260
. .
نعمت الله ناندهی امورحقوقی 33295778 1153
امین الله جهانتیغ – مجید فدایی پیمان آذرنگ – سعید فیروزی امورحقوقی 1153
. .
امین پورحسن مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 33295784 1273 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمدهادی پودینه فناوری اطلاعات 33295784 1273 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
کفایت الله صفرزایی فناوری اطلاعات 33295786 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمد غفران خواجه فناوری اطلاعات 33295788 1274 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
غلامرسول رجایی – بی بی زهره حسینی آمار 1343
نصیر رضایی 1207 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات