دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

بیمارستان امام علی زاهدان

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بیمارستان روانپزشکی بهاران

نوبت دهی تلفنی

کلینیک تخصصی عدالت

دریافت نوبت

بیمارستان بوعلی

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بيمارستان تخصصي اطفال حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

نوبت دهی تلفنی