وظایف ،اهداف و برنامه ها

اهداف کلی دفتر بین الملل

  • - انجام طرح های تحقیقاتی مشترک بین المللی با سایر سازمانها یا دانشگاه های بین المللی
  • - زمینه سازی جهت افزایش همکاری در زمینه پژوهش ، آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی با سازان های بین المللی به خصوص سازمانهای بهداشت جهانی به منظور حل مشکلات سلامتی مردم منطقه
  • - برنامه ریزی جهت افزایش پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  • - توانمند سازی اعضاء هیئت علمی جهت برقراری ارتباطات بین المللی با برگزاری کارگاه های آموزشی
  • - عقد قرارداد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های خارج از کشور با محوریت پژوهش و آموزش
  • - برنامه ریزی جهت دعوت از متخصصین صاحب نظر خارج از کشور جهت بازدید و تدوین برنامه های مشترک پژوهش و آموزشی با دانشگاه