1397/07/24
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه خبر داد:
انعقاد قرارداد همکاری با یک شرکت دانش بنیان جهت استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی خاص خود در توسعه و نگهداشت فضای سبز
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از برنامه ریزی جهت انعقاد قرارداد همکاری با یک شرکت دانش بنیان جهت استفاده از فناوری های خاص، در توسعه و نگهداشت فضای سبز دانشگاه خبر داد.
1397/07/23
با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و سازمان جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد :
برنامه بهبود تغذیه جامعه زنان روستایی استان با آموزش کاشت وایجاد باغچه های خانگی
1397/07/22
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در همایش تکریم از بازنشستگان:
موفقیتهای امروز عرصه سلامت استان ثمره همت دیروز شما فرهیختگان وبازنشستگان پرتلاش است