اخبار جدید
1396/10/27 روابط عمومی/در حاشیه نشست معاون بهداشتی وزیربهداشت با اعضای هیات رئیسه دانشگاه صورت گرفت : تقدیر از دو بهورز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان کاربران

دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت در حاشیه گردهمایی و نشست صمیمانه با اعضای هیات رئیسه از دو بهورز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که بالاترین خدمت سلامت کشوری را در سامانه سیب به ثبت رسانده اند با اهدای لوح سپاس وهدایایی تقدیر کرد .